top of page

Praktisk & Priser

Individuel terapi
50 min.

1.500,-

Telefonkonsultation

50 min. 1.500,-

1/2 time 750,-

Onlineforløb
"Bliv fri af psykisk vold"
6 timers koncentreret undervisning

1.399,-

Onlinesamtale 
50 min.

1.500,-

Individuel terapi
1 time 15 min.

 

2.000,-

Klippekort 5 klip
spar 800,-

6.700,-

Gruppeterapi 5 gange a 2 timer 30 min.

5.000,-

Pårørende samtale
1 time 30 min.

2.500,-

Betaling


Betaling foregår på mobilepay nr. 38077 eller kontant i forbindelse med hver konsultation.

Betaling af klippekort sker på en gang, penge refunderes ikke. Klippekortet er gyldigt i et år. 

Betaling af grupper sker på en gang inden gruppeopstart. Pengene refunderes ikke og kan ikke bruges  i individuelterapi.

 

Afbudsregler og ændring af tider


Afbud skal ske senest kl 12.00 dagen før den aftalte tid på tlf. 30 21 95 21. Ved manglende afbud eller senere afbud faktureres fuldt honorar. Dette sker af hensyn til andre klienter og den store efterspørgsel der er på tider.

Det er muligt at afholde telefon- eller videokonsultationer hvis du forhindres i fysisk fremmøde.

Ved afbud grundet sygdom inden for 24 timer tilbydes telefonkonsultation. Såfremt telefonkonsultation afslås af klient, faktureres det fulde beløb.

Henvisning fra egen læge:

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen og modtager derfor ikke henvisninger fra egen læge.

 

Sygeforsikringen Danmark

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark gruppe 1, 2 eller 5 kan du få refunderet 300,- per konsultation. Jeg laver en elektronisk indberetning, du skal bare huske at oplyse mig om dit medlemskab.

 

Det er ikke nødvendigt med en henvisning via egen læge.  Se kriterier nedenfor

Forsikringer

Sundhedsforsikringer, forsikringsselskaber og fagforeninger yder i nogle tilfælde helt eller delvist tilskud. Dette skal være afklaret, inden konsultationen påbegyndes. Det vil sige - hvis du har forsikring og ønsker forsikringsselskabet skal betale, skal du aftale det med dem først.

Inden du laver aftale hos mig bedes du sende mail med godkendelse på behandling hos mig fra forsikringsselskabet inden første møde. 

 

Kriterier som skal opfyldes for at man kan få refunderet 300,- ved sygeforsikringen Danmark. Det er ikke nødvendigt at tage kontakt til egen læge forinden. Læs mere om tilskud til psykolog her >>

Henvisning fra krisecenter og lign.

Jeg har igennem de senere år samarbejdet med flere krisecentre.

 

Jeg har løbende kvinder som er indskrevet på krisecentre på grund af en eller flere voldsformer, i behandling hos mig og er vant til samarbejdet med krisecentrene.

Hvis du er kvinde og du aktuelt har eller tidligere har taget ophold på krisecenter, kan du have ret til psykologhjælp efter servicelovens §109, stk. 7.

Inden du tager kontakt med henblik på behandling ved psykolog, skal du have lavet aftalen med krisecenteret og sendt godkendelse fra krisecenteret til mig.

De skal have godkendt mig som psykolog og de skal sende mig navn på din kommune og deres EAN nr. - altså der hvor jeg skal sende faktura.

Nogle kommuner har krav til psykologen og det er derfor vigtigt at I, du og krisecentret, har sikret jer at den psykolog I vælger opfylder kommunens krav, inden du starter behandling.

bottom of page