top of page

Bliver du udsat for stalking?

Opdateret: 9. jan. 2022


Hvad er stalking?

Stalking er en form for psykisk vold.

Stalking består af uønsket overvågning, chikane og forfølgelse.

Det forekommer gentagende gange og er til stor gene for dem der bliver udsat for det.

Ifølge Dansk Stalking Center kan stalking beskrives således:

"En konstellation af adfærd og hændelser, der påføres et andet menneske, og som af den udsatte opleves som gentagen, påtrængende og uønsket kontakt og kommunikation” (Mullen, Páthe, Purcell & Stuart, 1999).


Stalking gør det svært eller umuligt at afskære kontakten til et andet menneske. Det at du ikke kan forhindre og afskære kontakten, kan gøre det svært for dig at komme videre og starte din heling.

Stalkingen kan medføre så meget angst og frygt at du går tilbage til din partner, på trods af at du helst vil slutte forholdet.


Eksempler på stalking:

 • Gentagende telefonopkald, SMS’er, e-mails og breve.

 • Chikane på internettet og beskeder via eks. Facebook og Twitter

 • Forfølgelse og overvågning af personens hjem og arbejdsplads samt overvågning via elektronisk udstyr som fx GPS

 • Rygtespredning og falske anklager

 • Chikanering af personens familie, venner og kollegaer

 • Hærværk af personens ejendele

 • Vold eller trusler om vold

 • Noter og breve efterladt på din bil og uønskede gaver, blomster m.m. ved dit hjem.

 • Stalkeren dukker op på de steder du er uden en egentlig grund til at være der

 • Tager billeder af dig

 • Udspionerer dig

 • Kontakter dine pårørende for at få information om dig.

Det er i december 2021 blevet vedtaget at stalking er ulovligt. Det er en vigtig milepæl og en måde at vise ofre for stalking at stalking tages alvorligt på lige fod med psykisk vold og fysisk vold. Det sender også et signal til den der udøver stalking, at stalking ikke tolereres.


Hvem bliver udsat for stalking?

Stalking både rammer mænd og kvinder, dog skønnes det at det primært er kvinder der udsættes for stalking. Oftest er det det modsatte køn som stalker. Din stalker kan være både en som du kender eksempelvis en kollega, en fremmed, det vil sige at du ikke ved om de kender vedkommende som stalker dig. Sidst men ikke mindst kan stalkeren være en som du har haft en intim relation, også kendetegnet ved partnerstalking.


En undersøgelse fra Syddansk universitet viser bl.a., at 63 procent kvinder og 37 procent mænd udsættes for stalking. Omkring 100.000 til 132.000 kvinder og mænd årligt bliver udsat for stalking i Danmark. Det er overvejende kvinder der udsættes for stalking, oftest af en de har haft en nær relation til. Mænd stalkes mest af en fremmed/ukendt.

For både mænd og kvinder er der oftest tale om stalking fra det modsatte køn.


Hvilke konsekvenser har stalking for dig?

Hvis du udsættes for stalking, kan det give dig oplevelsen af, at du mister kontrol over dit eget liv, du kan føle dig magtesløs.

Det kan resultere i at du forsøger at regulere stalkingen ved at forandre dine egne rutiner i hverdagen og din generelle adfærd. I mange tilfælde kan det medføre at du simpelthen begrænses i din gøren og laden.

De psykiske konsekvenser ved stalking kan være angst, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, depressioner og i mere alvorlige tilfælde kan det være posttraumatisk stresssyndrom og selvmordstanker.

De fysiske symptomer svarer til de symptomer som personer udsat for psykisk vold oplever og som er symptomer på den stress og belastning som det opleves at blive udsat for stalking.

Socialt kan stalking også have alvorlige konsekvenser fordi den der udsættes for stalking kan trække sig socialt og det kan medføre isolation. Det kan også være svært at stole på andre mennesker og ikke mindst lave nye bekendtskaber.


I min praksis har jeg også mødt stalkingramte som har oplevet, at det føltes uvirkeligt at de blev stalket, også selvom de ikke selv var i tvivl om at det var det der skete. Men fordi stalkeren aldrig efterlod beviser og måde de stalkede på var meget udspekuleret. Din virkelighedsopfattelse kan også blive påvirket hvis dine oplevelser ikke tages alvorligt af dit netværk eller af de fagpersoner som du forsøger at række ud til efter hjælp.


For et par år siden oplevede jeg selv kortvarigt, at blive stalket af en mand jeg aldrig havde mødt. Det var meget ubehageligt imens det stod på og det gav mig kortvarigt en følelse af at jeg havde mistet kontrollen over mit liv og blev overvåget. Men størst af alt var skammen. Fordi jeg havde talt med ham en enkelt gang i telefonen. Jeg var jo selv ude om det. Den blanding af at have talt med ham i telefonen og så selv føle et ansvar for den efterfølgende stalking, var meget svær for mig at håndtere og gjorde at jeg ikke talte med nogen om det i lang tid. Det var meget svært for mig at være fokus for et andet menneskes interesse, især når interessen var uønsket.


Hvad kan du gøre hvis du er udsat for stalking?

Her er nogle konkrete råd til hvad du kan gøre hvis du er udsat for stalking.

 • Du kan melde det til politiet, det er ulovligt at stalke.

 • Undgå kontakt med den der stalker dig. Lad være med at tale med personen.

 • Det er vigtigt at du dokumenterer når stalkingen finder sted og hvordan. Hvis der er beviser, det kan være breve, sms og mails så gem det. Det gælder også gaver og andet som du evt. modtager fra stalkeren. Gem det. Tag billeder hvis det ikke kan gemmes.

 • Tag billeder af evt. hærværk og meld det til politiet.

 • Det kan være at du gerne vil møde andre som er udsat for stalking. Det at kunne dele sine oplevelser med andre der er i samme situation kan være hjælpsom for mange.

 • Ræk ud. Tal med dit netværk om dine oplevelser. Du skal ikke gå alene med det.

 • Det kan i nogle tilfælde være hjælpsomt at tale med fagpersoner der har forstand på stalking.

Dansk stalkingcenter har masser af viden om stalking og har et rådgivningscenter som du kan kontakte. Du får linket her www.danskstalkingcenter.dk


Kilder:

Syddansk Universitet: Stalking i Danmark (2013)

Dansk stalking center

1.075 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page